Xuân Trường “chơi xấu” thầy Park trong sinh nhật Xuân Mạnh
Chú hề Si Đô 10 năm tổ chức sinh nhật cho bệnh nhi ung thư