Hiến máu nhân đạo trong Lễ ra quân Nhà sạch đón Tết 2018