Bị loại khỏi tuyển Anh, Smalling đến Việt Nam du lịch?