Cưỡng chế công trình không phép ven sông Hàn
Pháo hoa soi sáng sông Hàn mừng năm mới