Bắt 3 đối tượng vận chuyển hơn 10 kg ma túy
Phá “hang ổ” sử dụng ma tuý trong căn hộ cao cấp