Anh trai kể chuyện bị em ruột cầm súng truy sát
Mẫu thuẫn, lấy súng tự chế bắn cảnh cáo