Có lệnh ngừng bắn 'lâu dài', Tổng thống Trump bỏ cấm vận Thổ Nhĩ Kỳ
Bất chấp Mỹ cấm vận, Thổ Nhĩ Kỳ tăng cường tấn công Syria
Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu chiến dịch tấn công vào Syria