Thảm kịch gia đình 4 trẻ chết đuối khi tắm sông
Tử vong vì tắm sông Sài Gòn sau khi nhậu