Đội bìa carton đi Chùa Hương ngày Tết
“101 kiểu” chúc tết dí dỏm của nghệ sĩ