Cả ngàn cây mai vàng nở sớm, nông dân mất ăn mất ngủ
Hoa mai bán chậm, thanh long trồng chậu hút hàng
Những suy nghĩ về năm con heo