Ngày này năm ấy (11.5): Cháy sân vận động, 56 người chết