Amazon biến giấc mơ 'robot bay' giao hàng thành hiện thực
Khi 'nhân viên' cứu hộ trên biển là 'robot bay'