Tình cảm nào giúp gắn kết ông Trump và ông Erdogan?
Có lệnh ngừng bắn 'lâu dài', Tổng thống Trump bỏ cấm vận Thổ Nhĩ Kỳ
Bất chấp Mỹ cấm vận, Thổ Nhĩ Kỳ tăng cường tấn công Syria