HLV Hoàng Anh Tuấn đã làm được gì cho bóng đá trẻ Việt Nam?
Quang Hải, Tiến Dũng, Văn Hậu, Đức Chinh...trổ tài hát karaoke