Điều tra luận tội Tổng thống Trump: Hạ viện Mỹ mở điều trần công khai
Tổng thống Donald Trump đã đến Hà Nội