2 mẹ con chết tại chỗ vì tông vào xe máy cày
Hiện trường kinh hoàng vụ tông xe làm chết người, sập nhà
Tông xe container đang đậu, một người chết