Bắt giữ nam thanh niên đốt căn hộ để trả thù bạn
Kêu cứu vì bị tạt sơn lên cửa nhà