Chơi áp đảo, U.22 Việt Nam vẫn bị U.22 Thái Lan cầm hòa
Trần Danh Trung: “Tiểu Inzaghi” của Viettel