Cận cảnh trung tâm báo chí đầu tiên của TP.HCM
Có gì bên trong "đại bản doanh" của phóng viên ASIAD?