Nhã Phương không bao giờ xin vai diễn cho em gái
Trường Giang khẳng định không bao giờ buông tay Nhã Phương
Gia Bảo lần cuối tham gia game show với vai trò thí sinh
Ngọc Sơn, Trường Giang dè dặt với game show