SEA Games 30: Bình luận trước trận Tuyển nữ Việt Nam - Tuyển nữ Philipines
SEA Games 30: Bình luận trước trận Nữ Việt Nam – Nữ Thái Lan
Tuyển nữ Việt Nam dầm mưa luyện vàng