Đình Trọng đẹp trai nổi bật tại TP.HCM
"Hà Nội chưa nghĩ về chức vô địch“