Phát hiện thi thể người đàn ông trên sông Tam Kỳ
Phát hiện thi thể trôi dưới sông Sài Gòn
Tìm tung tích đầu người trong thùng rác ở Bình Dương