Bất bình người cho vay lãi cao, rủ bạn vác dao đi chém
Vung tay tát chết con gái của bạn vì nói hỗn
Nữ sinh tạt a xít bạn cùng phòng trọ bị tăng án
Rút dao đâm hai anh em ruột chỉ vì va quẹt nhỏ