Những chiếc lu khổng lồ ở con đường gốm cạnh sông Sài Gòn
Người trẻ chèo thuyền súp nhặt rác trên sông Sài Gòn
TP.HCM rực sáng pháo hoa chào năm mới 2019