Hai tàu hải quân Ấn Độ thăm cảng quốc tế Cam Ranh
Tàu Hải quân Brunei thăm hữu nghị Đà Nẵng