U.22 Đông Nam Á: Việt Nam vs Timor Leste - Bình luận trước trận
Văn Hậu giúp U.22 Việt Nam thắng dễ U.22 Timor Leste
"U.22 Việt Nam thắng U.22 Timor Leste 10 - 0"
Sốc: U.22 Hàn Quốc bị U.22 Timor Leste cầm chân không bàn thắng