Triều Tiên đã dời 3 tù nhân Mỹ khỏi trại lao động?
Phim tài liệu về người tị nạn lấy cảm hứng từ ảnh chụp điện thoại