Voi rừng giết 4 người bị bắt ở Ấn Độ
Giải cứu voi suýt chết dưới kênh nước
Dân chặt cây ngăn cháy rừng, gấu túi Úc chết đói
Nhét 5 con hổ vào trong thùng xốp, vẫn không thoát được công an