Hút hết 26 tấn axit trên chiếc tàu chìm ở sông Đồng Nai
Bắc Tân Uyên xanh mát mắt qua góc máy flycam
Câu chuyện đau buồn trong vụ lật sà lan trên sông Đồng Nai