Tổng thống Hàn Quốc nói thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần 2 'sắp diễn ra'
 Nhà lãnh đạo Trung-Triều bàn về 'hòa bình thật sự'